Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku leśniczówki w miejscowości Kuchary Królewskie gmina Sochocin, powiat Płońsk, działka nr ewid. 195/3

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Szerominek, Spokojna 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 662-45-82 , fax. 6645-15
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płońsk
  Spokojna 1
  09-100 Szerominek, woj. mazowieckie
  tel. 662-45-82, fax. 6645-15
  REGON: 130014412
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku leśniczówki w miejscowości Kuchary Królewskie gmina Sochocin, powiat Płońsk, działka nr ewid. 195/3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropu nad piwnicą i stropu nad pomieszczeniami użytkowanymi oraz dociepleniu skosów dachowych, wymianie źródła ciepła w ramach termomodernizacji budynku leśniczówki w miejscowości Kuchary Królewskie, dz. nr ewid. 195/3 (obręb 0015 - Kuchary), gm. Sochocin, pow. płoński, woj. Mazowieckie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach