Przetargi.pl
Termometr elektroniczny do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termometr elektroniczny do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termometr elektroniczny do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała - 50 sztuk. Pomiar z użyciem podczerwieni - dokładny i szybki. Dystans pomiaru 3-5 cm. Czas pomiaru maksymalnie 3 sekundy, pamięć co najmniej 20 pomiarów, zakres temperatur od 30 do 45 ° C (+/- 5 °C), Jednostka pomiaru - stopnie Celsjusza, dokładność pomiaru +/- 0,5 °C. Automatyczne wyłączanie po okresie bezczynności. Ekran LCD pokazujący wynik pomiaru, stan baterii. Cichy tryb, alarm gorączki. Termometr winien posiadać certyfikat CE świadczący o zgodność z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz wymogami prawa Unii Europejskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach