Przetargi.pl
SZPiFP-124-22 Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję.

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-090 Bydgoszcz, Powstańców Wielkopolskich 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 47 751 53 21 , fax. 47 751 53 19
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Powstańców Wielkopolskich 7
  85-090 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 47 751 53 21, fax. 47 751 53 19
  REGON: 091362152
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SZPiFP-124-22 Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję na terenie działania KMP w Toruniu i pojazdów służbowych Policji o masach rzeczywistych do 8 t. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 164.Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję na terenie działania KPP w Brodnicy i pojazdów służbowych Policji o masach rzeczywistych do 8 t. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 46.Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję na terenie działania KPP w Golubiu - Dobrzyniu i pojazdów służbowych Policji o masach rzeczywistych do 8 t. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 32.Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję na terenie działania KPP w Rypinie i pojazdów służbowych Policji o masach rzeczywistych do 8 t. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 28.Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję na terenie działania KPP w Tucholi i pojazdów służbowych Policji o masach rzeczywistych do 8 t. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 34.Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję na terenie działania KPP w Wąbrzeźnie i pojazdów służbowych Policji o masach rzeczywistych do 8 t. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 30.Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję na terenie działania KPP w Żninie i pojazdów służbowych Policji o masach rzeczywistych do 8 t. Szacunkowa ilość świadczonych usług: 28.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach