Przetargi.pl
Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zatrzymanych przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy oraz Prokuratury Rejonowe okręgu bydgoskiego dla potrzeb postępowań prokuratorskich w 2020 roku

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-317 Bydgoszcz, ul. Stefana Okrzei
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 32 33 130 , fax. 52 32 33 130
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
  ul. Stefana Okrzei 10
  85-317 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 32 33 130, fax. 52 32 33 130
  REGON: 00000028200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot resortu sprawiedliwości

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług holowania i parkowania pojazdów zatrzymanych przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy oraz Prokuratury Rejonowe okręgu bydgoskiego dla potrzeb postępowań prokuratorskich w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.3.1. Zadanie nr 1 - dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Wydział I i II, dla Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ dla części miasta Bydgoszcz, położonej po lewej stronie rzeki Brdy, oraz gmin Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo i Osielsko, oraz dla Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Południe dla części miasta Bydgoszcz, położonej po prawej stronie rzeki Brdy oraz gmin Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski (w tym Dział ds. Wojskowych), 1.3.2. Zadanie nr 2 - dla Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu dla miasta Inowrocław oraz gmin Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo i Złotniki Kujawskie, 1.3.3. Zadanie nr 3 - dla Prokuratury Rejonowej w Mogilnie dla miasta Mogilna oraz gmin Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno, 1.3.4. Zadanie nr 4 - dla Prokuratury Rejonowej w Szubinie dla gmin Barcin, Kcynia, Łabiszyn, Szubin, oraz Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie dla gmin Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Żnin, 1.3.5. Zadanie nr 5 - dla Prokuratury Rejonowej w Nakle n. Notecią dla miasta Nakła nad Notecią oraz gmin Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki i Sicienko, 1.3.6. Zadanie nr 6 - dla Prokuratury Rejonowej w Świeciu dla miasta Świecie oraz gmin Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie, 1.3.7. Zadanie nr 7 - dla Prokuratury Rejonowej w Tucholi dla miasta Tucholi oraz gmin Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola i Więcbork
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach