Przetargi.pl
Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r. tj. 01.01.2023r do 30.06.2023r. z podziałem na V zadań

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku ogłasza przetarg

 • Adres: 07-221 Brańszczyk, Jana Pawła II 65
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 742 14 14 , fax. 29 742 14 14
 • Data zamieszczenia: 2023-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
  Jana Pawła II 65
  07-221 Brańszczyk, woj. mazowieckie
  tel. 29 742 14 14, fax. 29 742 14 14
  REGON: 000296064
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r. tj. 01.01.2023r do 30.06.2023r. z podziałem na V zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy różnych produktów spożywczych”,kod CPV:15800000- 6 Różne produkty spożywcze.Dostawa raz w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 12.00Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w poszczególnych załącznikach do SWZ – formularze asortymentowo - cenowe - załącznik nr 2aDostawy produktów mleczarskich ”, dostawa dwa razy w tygodniu w godz: 7:00 – 10:00. Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia, asortyment i szacunkowe ilości opisano w poszczególnych załączniku do SWZ , formularz asortymentowo -cenowy załącznik nr: 2b.Dostawy mięsa, wędlin i drobiuDostawy trzy razy w tygodniu od godz.: 7:00 do 9:00. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2c do SWZ.Dostawy produktów głęboko mrożonych w 2022r."dostawa dwa razy w miesiącu w godz. 7:00 do 14:00. Szczegółowy opis zawiera załącznik 2d do SWZ -formularzasortymentowo cenowy oraz opis w rozdziale V SWZ.Dostawy pieczywa i produktów piekarniczych .Dostawy pieczywa od poniedziałku do soboty do godz: 7:00 rano.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ nr 2e.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach