Przetargi.pl
Świadczenie usługi ochrony mienia na rzecz Gminy Długołęka z podziałem na dwie części (zadania)

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Długołęka, Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Robotnicza 12
  55-095 Długołęka, woj. dolnośląskie
  REGON: 931935017
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi ochrony mienia na rzecz Gminy Długołęka z podziałem na dwie części (zadania)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) Zadanie nr 1: Całodobową ochronę fizyczną mienia i monitoring oraz ochronę imprez na terenie obiektu znajdującego się w Szczodrem, gm. Długołęka, przy ul. Spacerowej - Park w Szczodrem;Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:2) Zadanie nr 2: Zapewnienie ochrony mienia w formie jednoosobowego posterunku dozoru mienia terenu i obiektu Budynku Administracyjno-Biurowego Urzędu Gminy Długołęka położonego w Długołęce przy ul. Robotniczej 12, na dz. nr ew. 252/24, 252/39, 252/44 oraz monitoringu wizyjnego budynku wraz z terenem, położonego w Długołęce przy ul. Robotniczej 40, na dz. nr ew. 251/22 oraz obiektu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy ul. Robotniczej 12, dz. nr ew. 252/39, 252/24 zwane dalej łącznie Obiekt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach