Przetargi.pl
Świadczenie usług zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problem Alkoholowym i ich Rodzin w zakresie Części nr 7

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, Probostwo 6a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
  Probostwo 6a
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 061504032
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problem Alkoholowym i ich Rodzin w zakresie Części nr 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin w ilości 672 godzin w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach