Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy (w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r.)- 2 części

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48343707100 , fax. +48343707170
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. +48343707100, fax. +48343707170
  REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy (w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r.)- 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r. usług transportu oraz opieki w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy do jednostek oświatowych, w tym przedszkoli, punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - 2 części: Część 1 Zapewnienie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r. usług transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkole, szkół, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zlokalizowanych na terenie dzielnic: Północ, Tysiąclecie, Wyczerpy-Aniołów, Kiedrzyn, Częstochówka-Parkitka, Grabówka, Lisiniec, Trzech Wieszczów, Podjasnogórska (szacuje się, że z transportu i opieki skorzysta około 36 dzieci i uczniów dowożonych do ok. 9 jednostek oświatowych). Część 2 Zapewnienie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r. usług transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkole, szkół, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zlokalizowanych na terenie dzielnic: Śródmieście, Stare Miasto, Zawodzie-Dąbie, Mirów, Raków, Błeszno, Wrzosowiak, Ostatni Grosz, Stradom, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, (szacuje się, że z transportu i opieki skorzysta około 40 dzieci i uczniów dowożonych do ok. 9 jednostek oświatowych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach