Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu

Capella Cracoviensis ogłasza przetarg

 • Adres: 31-012 Kraków, św. Marka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 602 620 698 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Capella Cracoviensis
  św. Marka 7-9/9
  31-012 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 602 620 698, fax. -
  REGON: 10377320000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.capellacracoviensis.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Miejska Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnego dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych, wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w czasie lotu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach