Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie

SĄD REJONOWY W WĘGROWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 792 23 77
 • Data zamieszczenia: 2023-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD REJONOWY W WĘGROWIE
  ul. Przemysłowa 20
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 792 23 77
  REGON: 000324984
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego i posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20 (z wyłączeniem powierzchni obiektu przeznaczonej dla Prokuratury Rejonowej).2. Powierzchnia siedziby Sądu Rejonowego w Węgrowie rozlokowana jest na czterech kondygnacjach. 1) Zestawienie powierzchni: a) Powierzchnia wewnętrzna – 3333,71 mkw;b) Powierzchnia zewnętrzna (parking oraz chodniki od ulicy) – 1956 mkw.2) Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: a) Zadanie nr I: obejmuje usługi sprzątania powierzchni biurowych – „wewnętrznych” w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie; b) Zadanie nr II: obejmuje usługi utrzymania czystości na przylegających do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie terenów zewnętrznych (parking oraz chodniki od ulicy). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres, częstotliwość prac objętych zamówieniem oraz charakterystykę powierzchni określa Załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach