Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41500 Chorzów, ul. Truchana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3490141, 32 3490145 , fax. 323 490 145
 • Data zamieszczenia: 2017-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Truchana 7
  41500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 3490141, 32 3490145, fax. 323 490 145
  REGON: 27150344900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej. Pakiet 1 – Świadczenie usług telefonii stacjonarnej Pakiet 2 – Świadczenie usług telefonii komórkowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach