Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą aparatów telefonicznych, kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00844 Warszawa, Plac Europejski
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 262 06 28 , fax. 22 262 05 01
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  Plac Europejski 2
  00844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 262 06 28, fax. 22 262 05 01
  REGON: 14100714500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą aparatów telefonicznych, kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą aparatów telefonicznych, kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64212000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach