Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenów zielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych

GGKO-ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-807 Warszawa, AL JEROZOLIMSKIE
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GGKO-ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
  AL JEROZOLIMSKIE
  00-807 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 011015792
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenów zielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(1)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(2)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(3)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(4)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(5)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(6)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(7)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(8)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(9)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(10)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(11)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(12)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(13)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(14)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(15)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(16)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(17)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(18)usługa sprzątania zewnętrznych terenów utwardzonych, terenówzielonych oraz sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych, zgodnie z opisemprzedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki od 2(19)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach