Przetargi.pl
„Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, Nowodworska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8566350, , fax. 76 8566355
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Nowodworska 60
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8566350, , fax. 76 8566355
  REGON: 39008153600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości we wskazanych poniżej obiektach Zamawiającego. 2.Przewidywana ilość roboczogodzin w ramach świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości wynosi 19.191 roboczogodzin. 3.Wykonawca podczas wykonywania usług sprzątania korzystał będzie wyłącznie ze środków chemicznych zakupionych przez Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem i kartą charakterystyki środka chemicznego. Wykonawca zobowiązany jest do składowania środków chemicznych (czystościowych) zgodnie z kartami charakterystyki i instrukcją magazynową. Wytwórcą odpadów opakowaniowych po zużytych środkach chemicznych będzie Zamawiający. 4.Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji umowy czynności sprzątania. 5.ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH: 5.1.Zakład Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy 1)Zakres prac: a)odkurzanie i mycie podłóg, b)odkurzanie i mycie biurek, c)mycie okien i drzwi (1 raz na 6 miesięcy), d)mycie luster e)czyszczenie i dezynfekcja: -umywalek (łącznie 9 umywalek), -muszli klozetowych i pisuarów (łącznie 8 oczek w toaletach i 1 pisuar), -kabin natryskowych (łącznie 4 kabiny natryskowe), f)uzupełnianie pojemników na mydło, środki dezynfekujące, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający). 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)budynek administracyjno-socjalny: -pomieszczenia biurowe – ok. 36 m2, -pomieszczenia sanitarne – ok. 18 m2, -pomieszczenie wagi, -13 okien barakowych (różnych rozmiarów, największe 1,5 x 1,0 m2). b)budynek kompostowni: -powierzchnia użytkowa budynku – ok. 50 m2, -pomieszczenia sanitarne – ok. 16 m2, -4 okna. c)budynek sortowni odpadów surowcowych: -pomieszczenia sanitarne – 9,1 m2 d)budynek sortowni odpadów zmieszanych: -pomieszczenie sterowni – ok. 19 m2, -pomieszczenia sanitarne – ok. 19 m2 e)baraki socjalne przy sortowni -powierzchnia użytkowa – ok. 50 m2, -pomieszczenia sanitarne – ok. 14 m2, -9 okien barakowych (3 okna o wymiarach 0,8 x 1,0 m2 oraz 6 okien o wymiarach 0,4 x 1,0 m2). 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (3 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Mistrz ds. prowadzenia sortowni i kompostowni – tel. 76 856 63 43. 5.2.Budynek biurowy z zapleczem socjalnym przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy: 1)Zakres prac: a)wykonywanie codziennych czynności sprzątania powierzchni podłóg, ścian, mebli, b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych, armatury, łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy usytuowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku z wymianą worków i z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady zapewnia Zamawiający), e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie lub czyszczenie zabrudzonych dywanów i tapicerek, h)pranie MOP, ścierek, firan, zasłon, flag i ściereczek do naczyń z wykorzystaniem elektrycznej pralki automatycznej, i)mycie nawierzchni szklanych, luster, boazerii, kafelek oraz mycie wg potrzeb okien, ekranów i drzwi, j)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, k)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych, kabin prysznicowych oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, l)uzupełnianie pojemników na mydło, środki dezynfekujące i zapachowe, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający), m)oczyszczanie wycieraczek (wewnątrz i na zewnątrz budynku), n)mycie parapetów zewnętrznych, o)używanie wyłącznie sprawnego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, p)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach (wyłącznie przy posiadaniu niezbędnych uprawnień). 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)całkowita powierzchnia budynku biurowego wynosi ok. 1 072,0 m2, w tym: -dywany, wykładziny dywanowe, chodniki - ok. 60 m2, -gres – ok. 356,73 m2, -parkiet – ok. 38,72m2, -panele podłogowe – ok. 598,2m2. b)w budynku znajduje się 11 oczek w toaletach i 2 pisuary, 4 kabiny prysznicowe oraz 13 umywalek. c)okna łącznie mają ok. 169,90 m2 powierzchni. 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (14 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Biura Zarządu - tel. 76 856 63 50 wew. 216. 5.3.Zakład Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48 w Legnicy: 1)Zakres prac: a)wykonywanie czynności sprzątania powierzchni (podłóg, ścian, mebli), b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych, łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady zapewnia Zamawiający), e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie lub czyszczenie zabrudzonych dywanów i tapicerek, h)ręczne pranie MOP i ścierek, i)mycie nawierzchni szklanych, luster, boazerii, okien i kafelek, j)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, k)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów, kabin prysznicowych oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych, l)uzupełnianie pojemników na mydło, środki dezynfekujące, ręczniki, papier toaletowy, itp. (materiał zapewnia Zamawiający), m)używanie sprawnego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, n)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach (wyłącznie przy posiadaniu niezbędnych uprawnień) 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 581,36 m2, b)łączna powierzchnia okien wynosi ok. 59,82 m2. c)w budynku znajduje się łącznie 5 oczek w toaletach, 4 pisuary, 15 umywalek, 5 kabin prysznicowych oraz 2 prysznice przeznaczone do mycia butów. 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (8 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta - tel. 76 856 63 40 wew. 22. 5.4.Zakład Usług Pogrzebowych przy ul. Wrocławskiej w Legnicy oraz w Jaszkowie 5.4.1.Cmentarz Komunalny dla miasta Legnicy w Jaszkowie 1)Zakres prac: a)wykonywanie czynności sprzątania powierzchni (mebli, podłóg i ścian), b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych (w tym 2 zlewozmywaki), łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady zapewnia Zamawiający), e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie lub czyszczenie zabrudzonych dywanów i tapicerek, h)pranie MOP, ścierek, obrusów itp. z wykorzystaniem elektrycznej pralki automatycznej, i)prasowanie obrusów oraz innych przedmiotów wykonanych z tkanin, j)mycie nawierzchni szklanych, luster, boazerii, okien i kafelek, k)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, l)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów, kabin prysznicowych oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych (łącznie 17 umywalek, 12 oczek w toaletach, 1 pisuar i 5 kabin prysznicowych), m)używanie sprawnego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, n)w miarę potrzeb wykładanie środków na gryzonie w ustalonych i oznakowanych punktach (wyłącznie przy posiadaniu niezbędnych uprawnień) 2)Obmiary powierzchni do sprzątania: a)powierzchnia użytkowa budynku biurowego – 1 088,22 m2, b)budynek portierni i toalety – 56,73 m2, c)budynek kaplicy, d)pomieszczenia wyłączone z zakresu sprzątania: -pomieszczenie do przechowywania zwłok, -pomieszczenie do przygotowania zwłok przed pochówkiem, -magazyn odpadów. 3)Częstotliwość wykonywania usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku (8 godz. dziennie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych - tel. 76 856 63 45 wew. 24. 5.4.2.Cmentarz Komunalny przy ul. Wrocławskiej w Legnicy 1)Zakres prac: a)wykonywanie czynności sprzątania powierzchni (mebli, podłóg i ścian), b)czyszczenie i dezynfekcja podłóg, urządzeń sanitarnych (w tym 7 umywalek i 2 kabiny prysznicowe), łazienek i toalet, c)zamiatanie i mycie podłóg oraz schodów, d)usuwanie nieczystości z koszy z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów (worki na odpady zapewnia Zamawiający), e)przewożenie wózka z wodą i środkami chemicznymi, eksploatowanie urządzeń do mycia, płukanie MOP i ścierek, f)odkurzanie wykładzin, dywaników przy użyciu odkurzacza elektrycznego, ścieranie kurzu, g)pranie MOP, ścierek, obrusów itp. z wykorzystaniem elektrycznej pralki automatycznej, h)mycie nawierzchni szklanych, luster, i)wietrzenie pomieszczeń przez otwieranie okien, j)mycie i dezynfekcja muszli klozetowych i pisuarów oraz posadzek w pomieszczeniach sanitarnych (łącznie 7 oczek w toaletach i 2 pisuary), k)używanie sprawnego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 2)Obmiary powierzchni ogółem: a)powierzchnia użytkowa -1 444,3 m2, b)powierzchnia zabudowy – 840 m2, c)powierzchnie do sprzątania: -pomieszczenia biurowe - 3 pokoje, korytarz -budynek kaplicy, -budynek – magazyn trumien, -toaleta, -toaleta publiczna. 3)Częstotliwość wykonywania usług: Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o potrzebie wykonania usługi z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca winien zapewnić zastępstwo pracownika Zamawiającego wykonującego czynności sprzątania podczas jego nieobecności urlopowej lub chorobowej (1 pracownik o wymiarze urlopu 26 dni rocznie). 4)Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zadań ze strony Zamawiającego: Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych - tel. 76 856 63 45 wew. 24. 6.Zamawiający w przypadku wystąpienia takiej potrzeby przewiduje możliwość zmiany częstotliwości wykonywania usług sprzątania i utrzymania czystości oraz zmiany wielkości powierzchni przeznaczonej do sprzątania na poszczególnych obiektach oraz rozszerzenie usług na dodatkowe obiekty lub rezygnację z wykonywania usługi na danym obiekcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XII.1. SIWZ. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt X.1. SIWZ. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). 6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczeń, gwarancja/ poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, c) kwotę gwarancji, poręczenia, d) termin ważności gwarancji/ poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959. W takim przypadku WADIUM na koncie Zamawiającego musi znaleźć się najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, określonych w pkt XII.1. SIWZ i być oznaczone: „WADIUM DO PRZETARGU NZP/NC/2/2020”. 9. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 10. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienie nowego wadium może nastąpić w przypadkach określonych w art. 85 ust. 4 ustawy Pzp. 14. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawcę, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego od Wykonawcy, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna oferta winna zawierać: 1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ. 3)W sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy winien w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ wskazać tego Podwykonawcę (lub Podwykonawców) w celu wykazania braku istnienia wobec Podwykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania przez Podwykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt VI.1.2. SIWZ. 4)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć także: -złożyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Do zobowiązania należy dołączyć dokument (pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), z którego będzie wynikać, że osoba(-y) podpisująca(-e) zobowiązanie jest(są) uprawniona(-e) do dokonania takiej czynności, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS), -w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zamieścić informacje o podmiotach, na zasoby których się powołuje w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 5)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 6)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 7)Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. 8)W przypadku gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.3.1) SIWZ wskaże, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może dołączyć do oferty dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 2.Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca winien bez wezwania przekazać Zamawiającemu w/w oświadczenie w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt XII.12. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach