Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu w podziale na 3 zadania

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-436 Koszalin, Rolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 721 60 10 , fax. 94 721 60 12
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie
  Rolna 14
  75-436 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 721 60 10, fax. 94 721 60 12
  REGON: 33024101800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zos.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu w podziale na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. oraz ich otoczeniu w podziale na 3 zadania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zostały określone w następujących załącznikach do SIWZ: • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy • Załącznik nr 1B – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1 – usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie • Załącznik nr 1C – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2 – usługa sprzątania i utrzymania czystości wokół budynków Basenu i Hali przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie • Załącznik nr 1D – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 3 – usługa sprzątania i utrzymania czystości z utrzymaniem terenów zielonych na obiekcie Giełda Towarowo – Samochodowa przy ul. Orląt Lwowskich 26 w Koszalinie • Załącznik nr 1E - Projekt umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach