Przetargi.pl
Świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych dla pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 664 91 01 , fax. 48 664 21 81
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
  Ks. Piotra Skargi 10
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 48 664 91 01, fax. 48 664 21 81
  REGON: 14220354600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych dla pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczona odpowiedzialnością
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych dla pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Część nr 1 przeglądy jednorazowe aparatury firmy Aisko Część nr 2 przeglądy jednorazowe aparatury firmy Drager Część nr 3 przeglądy jednorazowe aparatury firmy Shimadzu Część nr 4 przeglądy jednorazowe aparatury firmy Toshiba Część nr 5 przeglądy jednorazowe aparatury firmy Ekomed Część nr 6 przeglądy jednorazowe aparatury firmy Meiko Część nr 7 przeglądy jednorazowe aparatury firmy Stryker
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach