Przetargi.pl
Świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych, dla pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-610 Radom, ul. Lekarska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48483615283 , fax. +48483615213
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
  ul. Lekarska 4
  26-610 Radom, woj. mazowieckie
  tel. +48483615283, fax. +48483615213
  REGON: 00031508600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych, dla pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych, dla pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Ilość części 116.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium. 2. Zamawiający określa wadium w wysokości: Część 1 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy 3M 176,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) Część 2 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Acutronic Med.Szwajcaria 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100) Część 3 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy AC INTERNATIONAL 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) Część 4 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy ALCON Surgical USA 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) Część 5 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Aloka - Japonia 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 00/100) Część 6 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Andromeda Niemcy 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 00/100) Część 7 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Arrow Internat.USA 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) Część 8 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Astar ABR Bielsko-Biała 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) Część 9 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Atom Japonia 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) Część 10 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Bechtold & Co Łódź 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) Część 11 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Becton Dickinson USA 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100) Część 12 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy BekaHospitec 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) Część 13 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy BHT GmbH Niemcy 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) Część 14 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Belimed Szwajcaria 14,00 zł (słownie: czternaście złotych 00/100) Część 15 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Biomerieux USA 104,00 zł (słownie: sto cztery złote 00/100) Część 16 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Biotronik 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100) Część 17 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy BIODEX USA 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) Część 18 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Bird USA 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) Część 19 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy BK Medical Dania 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 20 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Breas Medical Szwecja 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) Część 21 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Bracco Szwajcaria 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) Część 22 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy BTL Wielka Brytania 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100) Część 23 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Carestream Health 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100) Część 24 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Carl Zeiss Jena 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) Część 25 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Charmcare Ltd Korea 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) Część 26 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy COMED Medical Korea 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) Część 27 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Comen 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) Część 28 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Cosmedico Niemcy 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) Część 29 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy CSO Włochy 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) Część 30 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Datex Ohmeda USA 685,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) Część 31 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy DePuyMitek&J.J USA 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 32 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Drager Medical USA 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100) Część 33 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Edwards Lifesciences USA 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 34 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy EKSO Bionics INC. 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) Część 35 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Ellex Medical Australia 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) Część 36 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy EMED Warszawa 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 37 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy EMILDUE Włochy 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 00/100) Część 38 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy EPSON. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) Część 39 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy ERBE 152,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100) Część 40 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Ethicon End.Johnson USA 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100) Część 41 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Fuji Japonia 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100) Część 42 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy GBO MEDICINTECHNIK A.G. 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) Część 43 - przeglądy jednorazowe aparatury USG firmy GE Healthcare 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100) Część 44 - przeglądy jednorazowe aparatury RTG firmy GE Healthcare 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 00/100) Część 45 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Getinge Szwecja 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) Część 46 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy HARPO 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 47 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Hologic USA 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) Część 48 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Hospira 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) Część 49 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Huvitz Korea 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) Część 50 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy I.E.M. GmbH Niemcy 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) Część 51 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy IMT Medical Szwajcaria 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 52 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy INTENSILT 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 00/100) Część 53 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Interacoustics 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) Część 54 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy IRIDEX USA 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 55 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Karl STORZ 137,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem złotych 00/100) Część 56 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Kodak USA 192,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) Część 57 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Keiser Corporation 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 58 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Leica Niemcy 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 59 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy MAQUET Szwecja 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) Część 60 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Magstim 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 61 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Mectron Włochy 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) Część 62 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Medicom Wrocław 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 63 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Medima 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100) Część 64 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy MEDMONT-Australia 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) Część 65 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Medtronic A/S Dania 44,00 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 00/100) Część 66 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Medtronic USA i Physio Control USA 278,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) Część 67 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy MediTech 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) Część 68 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Meditouch 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) Część 69 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy MES Kraków 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) Część 70 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Mettler Electronic USA 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100) Część 71 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Micropace Australia 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) Część 72 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Mindray Chiny 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100) Część 73 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Miele Niemcy 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 74 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Minntech USA 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100) Część 75 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Nellkor Puritan Bennett USA 273,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy złote 00/100) Część 76 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy NIDEK Japonia 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100) Część 77 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy NISSEI -Japonia 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) Część 78 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Noraxon U.S.A. 14,00 zł (słownie: czternaście złotych 00/100) Część 79 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Northeast Inc. USA 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 80 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Olympus Japonia 68,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) Część 81 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Optopol Polska 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) Część 82 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy ORMED 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) Część 83 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy OSATU S.Coop Hiszpania 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 84 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Otodynamics Wiel.Brytania 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) Część 85 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Pharmacja Szwecja 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) Część 86 - przeglądy jednorazowe aparatury RTG firmy PHILIPS 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) Część 87 - przeglądy jednorazowe aparatury USG firmy PHILIPS 144,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 00/100) Część 88 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy defibrylatory Philips 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych 00/100) Część 89 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy centrale monitorujące Philips 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) Część 90 - przeglądy jednorazowe aparatury kardiomonitory firmy Philips 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100) Część 91 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Pollution 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) Część 92 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Progetti Włochy 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100) Część 93 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy R. Sarstedt AG Niemcy 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100) Część 94 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Siare Engineering Włochy 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) Część 95 - przeglądy jednorazowe aparatury laboratoryjnej firmy Siemens Niemcy 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100) Część 96 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Siemens Niemcy 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) Część 97 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy SIUI Chiny 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) Część 98 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Stryker USA 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100) Część 99 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Taema Francja 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 100 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Thought Technology 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) Część 101 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Topcon Japonia 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100) Część 102 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Tomatis Development 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100) Część 103 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Toshiba 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) Część 104 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Trident Warszawa 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 105 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy TUR Niemcy 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) Część 106 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy TUR Niemcy 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) Część 107 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Quantel Medical 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) Część 108 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Uniphy Niemcy 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych 00/100) Część 109 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Versamed GE Medical 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 110 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy VIASYS Respiratory USA 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) Część 111 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy R. Wolf 208,00 zł (słownie: dwieście osiem złotych 00/100) Część 112 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy W & H Dentalwerk Burmoos Austria 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 113 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy ZEBRIS 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) Część 114 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Ziehm Niemcy 224,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote 00/100) Część 115 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Fresenius 1116,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto szesnaście złotych 00/100) Część 116 - przeglądy jednorazowe aparatury firmy Gambro 786,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Numeracja zastosowana w niniejszym ogłoszeniu jest zgodna z numeracją w SIWZ. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.1.3. pełnomocnictwo – w oryginale. 6.1.4. wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4-119 do niniejszej SIWZ. 6.1.5. potwierdzenie wniesienia wadium. 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące podwykonawców. 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. dotyczące tych podmiotów. 6.7. Podwykonawcy: 6.7.1. Wykonawca zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców , o ile jest to wiadome (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 11). 6.8. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.8.1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.8.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.5.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach