Przetargi.pl
Świadczenie usług serwisowych nad systemem informatycznym AMMS/Infomedica w części medycznej i administracyjnej, dostarczanym w ramach projektu "Podkarpacki system informacji medycznej PSIM" realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2017-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisowych nad systemem informatycznym AMMS/Infomedica w części medycznej i administracyjnej, dostarczanym w ramach projektu "Podkarpacki system informacji medycznej PSIM" realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług serwisowych nad systemem informatycznym AMMS/Infomedica w części medycznej i administracyjnej, dostarczanym w ramach projektu "Podkarpacki system informacji medycznej PSIM" realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach