Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony obiektów na Przystani Jachtowej Górki Zachodnie od 31.12.2022r. do 01.01.2024r.

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-221 Gdańsk, ul. Romualda Traugutta 29
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
  ul. Romualda Traugutta 29
  80-221 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000589228
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony obiektów na Przystani Jachtowej Górki Zachodnie od 31.12.2022r. do 01.01.2024r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stała bezpośrednia ochrona fizyczna na przystani jachtowej Górki Zachodnie .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach