Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 623 3798
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 623 3798
  REGON: 000018046
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie i w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Warszawie, dla łącznej liczby ok. 454 osób (ok. 209 Pakietów), z uwzględnieniem podziału na poniższe pakiety:Pakiet I – pojedynczy (pracownik indywidualny) dla ok. 85 osób – ok. 85 Pakietów,Pakiet II – partnerski (pracownik + małżonek/ka lub 1 dziecko do 26 roku życia) dla ok. 94 osób, w tym 47 pracowników, 36 małżonków pracowników/11 dzieci pracowników - ok. 47 Pakietów,Pakiet III – rodzinny (pracownik + małżonek/ka + dzieci do 26 roku życia) dla ok. 275 osób, w tym 77 pracowników, 74 małżonków pracowników, 124 dzieci do 26 roku życia – ok. 77 Pakietów.Część 2 zamówienia obejmuje świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Łodzi, dla łącznej liczby ok. 91 osób (ok. 42 Pakiety), z uwzględnieniem podziału na poniższe pakiety:Pakiet I – pojedynczy (pracownik indywidualny) dla ok. 12 osób – ok. 12 Pakietów,Pakiet II – partnerski (pracownik + małżonek/ka lub 1 dziecko do 26 roku życia) dla ok. 30 osób, w tym 15 pracowników, 11 małżonków pracowników, 4 dzieci do 26 roku życia – ok. 15 Pakietów,Pakiet III – rodzinny (pracownik + małżonek/ka + dzieci do 26 roku życia) dla ok. 49 osób, w tym 15 pracowników, 14 małżonków pracowników, 20 dzieci do 26 roku życia – ok. 15 Pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach