Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00930 Warszawa, ul. Wspólna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 232 000 , fax. 226 232 315
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 232 000, fax. 226 232 315
  REGON: 6388000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonywania badań z zakresu medycyny pracy, w tym badań radiologicznych, laboratoryjnych i diagnostycznych oraz przeprowadzanie specjalistycznych konsultacji lekarskich, 2)zapewnienia udziału lekarza w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej u Zamawiającego; 3)wykonywania badań pracownika Zamawiającego w ciągu jednego dnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30 w Warszawie, w placówce/placówkach leczniczych Wykonawcy (z wyłączeniem czynności związanych z BHP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach