Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 672 55 01 , fax. 023 673 24 84
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 672 55 01, fax. 023 673 24 84
  REGON: 65657400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w ilości:  grupa taryfowa C12a - przewidywane zapotrzebowanie energetyczne w okresie 24 m-cy: 483100 [kWh]  grupa taryfowa C23 - przewidywane zapotrzebowanie energetyczne w okresie 24 m-cy: 1270972 [kWh] a) Podane przewidywane zużycie energii elektrycznej (wielkość zużycia energii elektrycznej) ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilości energii w trakcie obowiązywania umowy b) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art.3 ust. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art.5 ust.3 w/w ustawy polegającej na świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej, przesył lub dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach