Przetargi.pl
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8523743 , fax. 33 8522560
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
  ul. Liburnia 2a
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 8523743, fax. 33 8522560
  REGON: 24040417700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbm.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie: a) wykonywanie usług zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. b) wykonywanie konserwacji wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, w nieruchomościach administrowanych przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.. wykazanych w załączniku nr 3a, 3b, 3c do siwz i umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach