Przetargi.pl
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobów Gminy Bytom w roku 2020

Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania ogłasza przetarg

 • Adres: 41-907 Bytom, Zielna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 413 00 30 , fax. 32 413 00 33
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
  Zielna 25B
  41-907 Bytom, woj. śląskie
  tel. 32 413 00 30, fax. 32 413 00 33
  REGON: 24261540600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bm.bytom.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobów Gminy Bytom w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia A. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom, zarządzanych przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi kominiarskie w szczególności określone w: a) ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); b) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719); c) Załączniku nr 1.7. do SIWZ – Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług. 3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego, których wykazy adresowe stanowią odpowiednio Załączniki od nr 1.1 do nr 1.6. do SIWZ oraz w lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 4. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w podziale na sześć nw. Części: a) Część I – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez Punkt Obsługi Mieszkańców (zwany dalej POM) Nr 1 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 30 w tym: 1) realizację przedmiotu zamówienia w 74 obiektach budowlanych (budynkach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom) w których łącznie jest 814 lokali w tym 681 lokale mieszkalne, 133 lokali użytkowych, posiadających 590 przewodów kominowych dymowych, 92 przewody kominowe spalinowe, 539 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 288 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ. 2) realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części I zamówienia wynosi:  sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.) – dla 70 lokali;  sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania – 70 przewodów kominowych;  sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku – 1 budynek;  badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD – 30 mb. b) Część II – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 2 z siedzibą 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, w tym: 1) realizację przedmiotu zamówienia w 98 obiektach budowlanych (budynkach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom) w których łącznie jest 1008 lokali w tym 886 lokali mieszkalnych, 122 lokali użytkowych, posiadających 559 przewody kominowe dymowe, 55 przewodów kominowych spalinowych, 676 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 295 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ. 2) realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części II zamówienia wynosi:  sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.) – dla 80 lokali;  sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania – 70 przewodów kominowych;  sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku – 2 budynki;  badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD – 20 mb. c) Część III – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 3 z siedzibą 41-905 Bytom, ul. Baczyńskiego 1, w tym: 1) realizację przedmiotu zamówienia w 114 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1198 lokali w tym 1144 lokali mieszkalnych, 54 lokali użytkowych, posiadających 1087 przewodów kominowych dymowych, 0 przewodów kominowych spalinowych, 397 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 137 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.3. do SIWZ. 2) realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części III zamówienia wynosi:  sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.) – dla 80 lokali;  sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania – 80 przewodów kominowych;  sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku – 2 budynków;  badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD – 50 mb. d) Część IV – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 4 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Alojzjanów 4, w tym: 1) realizację przedmiotu zamówienia w 129 obiektach budowlanych w których łącznie jest 1426 lokali w tym 1191 lokale mieszkalne, 235 lokale użytkowe, posiadających 757 przewodów kominowych dymowych, 153 przewodów kominowych spalinowych, 884 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 368 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.4. do SIWZ. 2) realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części IV zamówienia wynosi:  sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.) – dla 70 lokali;  sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania – 70 przewodów kominowych;  sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku – 2 budynków;  badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD – 25 mb. e) Część V – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 5 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 30, w tym: 1) realizację przedmiotu zamówienia w 86 obiektach budowlanych w których łącznie jest 715 lokali w tym 649 lokale mieszkalne, 66 lokali użytkowych, posiadających 540 przewodów kominowych dymowych, 0 przewodów kominowych spalinowych, 367 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 213 przewody kominowe niezagospodarowane. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.5. do SIWZ. 2) realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części V zamówienia wynosi:  sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.) – dla 60 lokali;  sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania – 60 przewodów kominowych;  sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku – 1 budynek;  badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD – 30 mb. f) Część VI – obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w budynkach administrowanych przez POM Nr 6 z siedzibą 41-902 Bytom, ul. Piekarska 77, w tym: 1) realizację przedmiotu zamówienia w 89 obiektach budowlanych w których łącznie jest 751 lokali w tym 634 lokali mieszkalnych, 117 lokale użytkowe, posiadających 518 przewodów kominowych dymowych, 108 przewodów kominowych spalinowych, 536 przewodów kominowych wentylacyjnych oraz 349 przewodów kominowych niezagospodarowanych. Wykaz adresowy nieruchomości stanowi Załącznik nr 1.6. do SIWZ. 2) realizację na podstawie zleceń Zamawiającego usług opisanych w pkt III Specyfikacji Wykonania i Odbioru Usług stanowiącej Załącznik nr 1.7. do SIWZ w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom w tym w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Szacunkowa ilość tych usług do realizacji w Części VI zamówienia wynosi:  sporządzanie opinii kominiarskich (na potrzeby dokumentacji technicznych lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych w lokalach itp.) – dla 80 lokali;  sporządzanie opinii kominiarskich w sprawach ustalania przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i urządzeń wraz z wydawaniem pisemnych zaleceń w celu usunięcia przyczyny wadliwego ich działania – 80 przewodów kominowych;  sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku – 5 budynków;  badanie stanu technicznego przewodu kominowego przy użyciu specjalistycznej kamery inspekcyjnej z nagraniem na płytę CD – 30 mb. 5. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową maksymalnie na trzy części zamówienia. 6. Zakres rzeczowy zamówienia jest tożsamy we wszystkich częściach zamówienia i obejmuje czynności opisane w Załączniku nr 1.7. do SIWZ Specyfikacji wykonania i odbioru usług. 7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowne. B. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę 1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp w związku z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (pod pojęciem Podwykonawcy, Zamawiający rozumie również dalszych Podwykonawców) przy realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 r., poz. 227) wykonujących czynności związanych z usługami kominiarskimi wyspecyfikowanymi w przedmiocie zamówienia. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu nw. dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt III.B.1 czynności. 5. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań postawionych Wykonawcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umownych. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I - 1.750,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100) Część II - 1.850,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) Część III - 2.400,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) Część IV - 2.400,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) Część V - 1.450,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) Część VI - 1.750,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 opisując przelew: „wadium – usługi kominiarskie – Część ……… ”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu – Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (pokój nr 29 – Sekretariat). 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp; b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia; c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany; e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt VIII.9. SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ----------------------------------
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty – Załącznik nr 3a do SIWZ; b) oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.1.a. i VI.1.b. SIWZ – pkt. 1 Załącznika nr 3b i Załącznika Nr 3c do SIWZ; oraz jeżeli dotyczy: c) oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.2.a. i VI.2.b. SIWZ – pkt. 2 Załącznika Nr 3b i Załącznika Nr 3c do SIWZ; d) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; e) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy do postępowania przystępują Wykonawcy działający wspólnie – oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem; f) dowód/dowody wskazujące, że zasoby innych podmiotów, na które powołuje się Wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemne zobowiązania innych podmiotów, zawierające informacje określone w Załączniku Nr 3d do SIWZ. Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach