Przetargi.pl
Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowego w 2022 roku

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE ogłasza przetarg

 • Adres: 30-311 Kraków, WYGRANA 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
  WYGRANA 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 351210040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowego w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk i ekspozycja na 30 nośnikach typu citylight na obszarze: Kraków, Warszawa, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Wrocław, Trójmiasto, w terminie 1-14.06.2022Druk i ekspozycja na 25 nośnikach typu całe słupy na obszarze: Kraków, w terminie 1-14.06.2022Ekspozycja na 7 nośnikach typu digital city, na obszarze: Kraków, w terminie 1-14.06.2022Druk i ekspozycja na 10 nośnikach typu całe słupy, na obszarze: Krakó, w terminie 4.1.1. 24.06.2022-08.07.2022Druk i ekspozycja na 10 nośnikach typu całe słupy, na obszarze: Kraków, w terminie 10.10.2022-24.10.2022Ekspozycja elektronicznych plakatów statycznych (jpg) lub animowanych na 8 ekranach LED, wyświetlających obrazy lub krótkie animacje w formacie pionowym, wg 1 wzoru w każdym z terminów wskazanych w SWZ.Druk i ekspozycja na 15 nośnikach typu całe słupy, na obszarze: Krakó, w terminach 16-30.06.2022 i 29.08-11.09.2022
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach