Przetargi.pl
Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej

Gmina Święciechowa ogłasza przetarg

 • Adres: 64-115 Święciechowa, ul. Ułańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 333 510 , fax. 655 299 548
 • Data zamieszczenia: 2021-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie
  tel. 655 333 510, fax. 655 299 548
  REGON: 41105071200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.swieciechowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby i w ilości niezbędnej dla świadczenia usługi oświetleniowej oraz stałe czynności i prace związane z eksploatacją sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa na urządzeniach stanowiących własność Enea Oświetlenie Sp. z o. o. na rok 2021.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach