Przetargi.pl
„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 355 22 24 , fax. 24 355 22 24
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Kościuszki 26
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 355 22 24, fax. 24 355 22 24
  REGON: 47325599500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Świadczeniu kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”. Od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r., od godz. 00:00 pierwszego dnia okresu umowy do godz. 24:00 ostatniego dnia okresu umowy. Obejmuje: A. Ochrona fizyczna obiektu AQUAPARK Kutno przy ul. Kościuszki 54 w Kutnie, przy następujących założeniach: 1. ochrona w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 7.30 – 1 osoba oraz od 14.00 do 24.00 – 1 osoba, 2. ochrona w soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 do 24.00 – 1 osoba, 3. szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracowników ochrony w okresie realizacji umowy wynosi – 14796 godz., 339 dni x 18 godz. = 6102 godz., 756 dni x 11,5 godz. = 8694 godz., 4. ilość godzin określonych w pkt. 3) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. B. Ochrona fizyczna obiektu STADION MIEJSKI przy ul. Kościuszki 26, przy następujących założeniach: 1) ochrona conocna (również w dni, w których obiekt jest nieczynny dla klientów), 1 osoba, w godzinach od 19.00 do 7:00, 2) szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracowników ochrony w okresie realizacji umowy wynosi – 13140 godz., 3) ilość godzin określonych w pkt. 2) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. C. Ochrona fizyczna sezonowego lodowiska miejskiego przy ul. Kościuszki 26 w czasie jego funkcjonowania, przy następujących założeniach: 1) ochrona w dni powszednie w godzinach od 16.00 do 20.00 – 1 osoba, 2) ochrona w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 20.00 – 1 osoba 3) szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracowników ochrony w okresie realizacji umowy wynosi – 2340 godz., 252 dni x 4 godz. = 1008 godz., 111 dni x 12 godz. = 1332 godz. 4) ilość godzin określonych w pkt. 3) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 5) planowany termin funkcjonowania lodowiska miejskiego to: od 1 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, od 1 grudnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku oraz od 1 grudnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. D. Ochrona fizyczna podczas rozgrywek Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, przy następujących założeniach: 1) ochrona podczas rozgrywek Ekstraklasy Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w godzinach od 8.30 do 13.30 – 6 osób, 2) ochrona podczas rozgrywek I i II Ligi Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w godzinach od 7.30 do 20.30 – 6 osób, 3) szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracowników ochrony w okresie realizacji umowy wynosi – 4302 godz., 14 dni x 5 godz. x 6 osób x 3 lata = 1260 godz. 13 dni x 13 godz. x 6 osób x 3 lata = 3042 godz. 4) ilość godzin określonych w pkt. 3) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 5) rozgrywki Ekstraklasy Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej odbywają się w niedziele w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie, ul Jagiełły 6; planowana ilość kolejek: 14 na sezon w okresach: grudzień 2021 - marzec 2022, grudzień 2022 -marzec 2023 oraz grudzień 2023 – marzec 2024, 6) rozgrywki I i II Ligi Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej odbywają się w niedziele w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie, ul Zamoyskiego 1; planowana ilość kolejek: 13 na sezon w okresach: grudzień 2021 - marzec 2022, grudzień 2022 - marzec 2023 oraz grudzień 2023 - marzec 2024, 7) zamawiający przedłoży wykonawcy szczegółowy harmonogram rozgrywek na dany sezon z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. E. Ochrona fizyczna podczas Święta Sportu Amatorskiego, przy następujących założeniach: 1) ochrona podczas Święta Sportu Amatorskiego w godzinach od 9.00 do 18.00 – 6 osób, 2) szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracowników ochrony w okresie realizacji umowy wynosi – 162 godz., 1 dzień x 9 godz. x 6 osób x 3 lata = 162 godz., 3) ilość godzin określonych w pkt. 2) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) rozgrywki Święta Sportu Amatorskiego odbywają się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie, ul Jagiełły 6; planowany termin imprez to marzec 2022 roku, marzec 2023 roku oraz marzec 2024 roku, 5) zamawiający przedłoży wykonawcy szczegółowy harmonogram rozgrywek z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. F. Ochrona fizyczna podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim w Kutnie, ul. Kościuszki 26: 1) ochrona podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka w godz. 10.00-16.00-2 osoby, 16.00-20.00- 3 osoby, 2) szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracowników ochrony w okresie realizacji umowy wynosi - 72 godz. 1 dzień x 6 godz. x 2 osoby x 3 lata = 36 godz., 1 dzień x 4 godz. x 3 osoby x 3 lata = 36 godz., 3) ilość godzin określonych w pkt. 2) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) Festyn z okazji Dnia Dziecka odbywa się na Stadionie Miejskim w Kutnie, ul. Kościuszki 26, planowane terminy imprez to: 1 czerwca 2021 roku, 1 czerwca 2022 roku, 1 czerwca 2023 roku, 1 czerwca 2024 roku (uzależnione od warunków atmosferycznych- impreza plenerowa) G. Ochrona fizyczna podczas Biegu Ulicznego „Biegaj z nami w Kutnie – Kutnowska Za-Dyszka” przy następujących założeniach: 1) ochrona podczas Biegu Ulicznego „Biegaj z nami w Kutnie – Kutnowska Za-Dyszka” w godz. 10.00-15.00-5 osób, 2) szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy pracowników ochrony w okresie realizacji umowy wynosi - 75 godz. 1 dzień x 5 godz. x 5 osób x 3 lata = 75 godz., 3) ilość godzin określonych w pkt. 2) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) bieg odbywać się będzie na obszarze miasta Kutno; planowany termin imprez to październik 2021 roku, październik 2022 oraz październik 2023 roku, 5) zamawiający przedłoży wykonawcy szczegółowy harmonogram biegu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. H. Konwojowanie wartości pieniężnych przy następujących założeniach: 1) Konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się będzie w następujących dniach i godzinach: poniedziałki: 7.30 – 7.40 i 13.00 – 13.30, środy: 7.30 – 7.40 i 13.00 – 13.30, piątki: 7.30 – 7.40 i 11.00 – 11.30, lub na telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego. 2) szacunkowe zapotrzebowanie na ilość konwojów, o których mowa w pkt 1 w okresie realizacji umowy wynosi - 918 konwojów 306 konwoje x 3 lata = 918 konwojów. Pod pojęciem jeden konwój należy rozumieć przewóz uprawnionego pracownika Zamawiającego każdorazowo (tj. odbiór pracownika spod Aquaparku w Kutnie do siedziby MOSiR w Kutnie – 1 konwój; przewóz pracownika spod siedziby MOSiR w Kutnie do placówki Banku BGŻ Paribas w Kutnie oraz z placówki Banku BGŻ Paribas w Kutnie do MOSiR w Kutnie – 1 konwój). 3) ilość konwojów określonych w pkt. 2) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, I. Monitoring (ochrona interwencyjna) przy następujących założeniach: 1) grupa interwencyjna min. 2 osoby, dojeżdżająca na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 10 (dziesięć) minut po zgłoszeniu przez pracownika ochrony lub pracownika Zamawiającego - dotyczy obiektów AQUAPARK KUTNO przy ul. Kościuszki 54 oraz STADION MIEJSKI przy ul. Kościuszki 26, w Kutnie, 2) szacunkowe wystąpienie ilości zdarzeń na obiektach, o których mowa w pkt 1) w okresie realizacji umowy założono na poziomie – 30 zdarzeń, 3) ilość zdarzeń określonych w pkt. 2) jest jedynie ilością szacunkową wyliczoną na potrzeby przetargowe i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. II. Warunki wykonywania zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy w szczególności o cofnięciu koncesji na wykonywanie przedmiotowych usług, 2) Wykonawca (jego pracownicy) zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji, w tym informacji ustnych przekazanych przez klientów Zamawiającego, które weszły w jego posiadanie, a które dotyczą Zamawiającego lub są związane z zadaniami jakie Zamawiający wykonuje w interesie publicznym, w szczególności informacji zawierających dane osobowe; Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i informacji, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego, np. dotyczące miejsca przechowywania kluczy, kodów alarmowych, 3) Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie, jeżeli szkoda powstała na skutek nienależytego wykonywania usługi ochrony, 4) Usługi z ramienia Wykonawcy wykonywać będą osoby posiadające kwalifikacje pracownika ochrony, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej), będące sprawne psychofizycznie, niekarane, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i wydawania poleceń pracownikom ochrony w ramach pełnionych obowiązków przez osoby upoważnione i informowania Wykonawcy o zaistniałych nieprawidłowościach, 6) Wykonawca zapewni wszystkim osobom wykonującym pracę wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednie, jednolite, zaakceptowane przez Zamawiającego ubrania służbowe, identyfikatory ze zdjęciem oraz sprzęt do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz z Zamawiającym (np. telefony komórkowe, krótkofalówki itp.). 7) Rozliczanie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zrealizowaną ilość godzin i zdarzeń ochrony oraz cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie. III. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności ochrony fizycznej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia: a)Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby że osoby realizujące czynności ochrony w ramach przedmiotu umowy zatrudnia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, b)Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu: -raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia; - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika wraz z zakresem obowiązków pracownika. 2) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a)W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 1) wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło nieprzedstawienie informacji; b)W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w pkt 1) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. IV. Obowiązki Wykonawcy: 1. w zakresie ochrony: 1) w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy, opracowanie Regulaminu służby ochrony i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia, 2) wyznaczenie Koordynatora, zobowiązanego do przeprowadzenia kontroli pracowników ochrony na terenie obiektów zarówno w dzień, jak i w nocy, co najmniej raz w tygodniu (fakt kontroli musi być poświadczony stosownym w swej treści wpisem w zeszycie służby prowadzonej przez pracowników ochrony) oraz potwierdzenia przepracowanej ilości godzin na koniec miesiąca oraz przygotowania protokołu odbioru usług ochroniarskich po zakończeniu każdego miesiąca, 3) prewencyjne oznakowanie chronionych obiektów, 4) przestrzeganie procedur postępowań ochrony przy interwencjach związanych ze zdarzeniami na parkingu, zdarzeniami przy stoisku kasowym, zdarzeniami pożaru, zdarzeniami ogólnymi (np. klient pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, klient nieprzestrzegający regulaminów obiektów), 5) prowadzenie zeszytu służby przechowywanego w pomieszczeniu służbowym obiektu (100 kartkowy zeszyt w kratkę dla rejestrowania zdarzeń, z ponumerowanymi stronami, pieczęcią firmową na każdej stronie, każda strona powinna stanowić jeden dzień miesiąca, na zakończenie każdego m-ca na jednej stronie podsumowanie pokazujące, ile godzin przepracowano w każdym dniu miesiąca i ile to jest godzin łącznie, potwierdzone przez Koordynatora; do którego personel Wykonawcy wpisywać będzie: datę, imię i nazwisko pełniącego dyżur, wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony obiektów i mienia Zamawiającego; po wypełnieniu całego zeszytu służby należy go przekazać Zamawiającemu i założyć kolejny tom zeszytu służby, jak wyżej, 6) co najmniej 1-krotna kontrola w ciągu tygodnia przez Koordynatora z wpisem o tym fakcie do zeszytu służby, 7) znajomość regulaminów obiektów i regulaminów korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie obiektów oraz instrukcji pożarowej, 8) kontrola działania systemu monitoringu na terenie obiektu Aquaparku, 9) dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniu służbowym na obiekcie Aquapark, 10) prowadzenie stałej i wnikliwej obserwacji otoczenia, 11) zapobieganie nielegalnym wtargnięciom na teren obiektów, nie wpuszczanie na teren obiektów osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz usiłujących wnieść przedmioty niebezpieczne lub zabronione, wyprowadzanie z terenu obiektów osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz posiadających przedmioty niebezpieczne lub zabronione, 12) udzielanie pomocy pracownikom MOSiR obsługującym punkt kasowy na terenie obiektu Aquaparku na ich wezwanie lub mającym problemy z agresywnymi lub niepłacącymi klientami (problem będzie uznany za rozwiązany przez Zamawiającego w przypadku zapłaty przez klienta lub spisanie jego danych przez wezwany patrol Policji), 13) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zauważonych szkód lub nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu w miejscu wykonywania pracy, 14) w razie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia natychmiastowe wyprowadzenie osób znajdujących się w strefach ich zasięgu, wezwanie Straży Pożarnej lub innych służb ratowniczych oraz powiadomienie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po czym do czasu przybycia wezwanych służb przystąpienie do likwidacji tych zagrożeń w miarę posiadanych środków, 15) podejmowanie interwencji w przypadku zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa, naruszenia porządku lub ujawnienia przestępstwa, 16) z chwilą zaistnienia przestępstwa, naruszenia nietykalności bądź uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego – zachowanie maksymalnej ostrożności, zapewnienie sobie pomocy innych pracowników, ustalenie świadków, zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa, niezwłocznie powiadomienie przełożonych oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 17) w przypadkach zwiększenia natężenia ruchu klientów – kierowanie ruchem klientów w okolicy wejść oraz zwracanie uwagi na zmianę obuwia przez klientów jeśli wymaga tego regulamin korzystania z obiektu, 18) przed zamknięciem obiektu sprawdzenie, czy wszyscy klienci (użytkownicy) opuścili teren, czy działa system monitoringu, czy zgadza się stan wyposażenia pomieszczenia służbowego (fakt ten należy odnotować w zeszycie służby), 19) egzekwowanie przestrzegania przez klientów i pracowników instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności zakazu używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu w miejscach do tego nie wydzielonych, 20) zamykanie drzwi wejściowych do budynków na klucz i otwieranie przed rozpoczęciem pracy MOSiR, 21) reagowanie na niesprawne funkcjonowanie monitoringu, instalacji elektrycznej itp. o awariach i zauważonych usterkach pracownik ochrony zobowiązany jest informować osoby wyznaczone przez Zamawiającego, 22) w razie zaistnienia kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia w strzeżonym przez Wykonawcę obiekcie natychmiast po stwierdzeniu kradzieży Wykonawca powiadamia telefonicznie Zamawiającego oraz terenową jednostkę policji. Wykonawca niezwłocznie powiadamia odpowiednie służby w razie stwierdzenia awarii instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej lub podobnych zdarzeń, 23) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego, a mieszczących się w szeroko rozumianym zakresie usługi ochrony, 24) wykonywanie wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem własnymi środkami i własnym sprzętem. 2. w zakresie konwojowania wartości pieniężnych: 1) odbiór pracownika spod Aquaparku w Kutnie do siedziby MOSiR w Kutnie. 2) przewóz pracownika spod siedziby MOSiR w Kutnie do placówki Banku BGŻ Paribas w Kutnie oraz z placówki Banku BGŻ Paribas w Kutnie do MOSiR w Kutnie. 3) czynności określone w pkt 1) i 2) dokonywane będą przez upoważnionych pracowników Wykonawcy, tj. dwuosobowy uzbrojony patrol interwencyjny. 4) wykaz pracowników, którzy będą upoważnieni do przewozu wartości pieniężnych, depozytów i asysty wchodzących w skład grupy interwencyjnej przedstawi Wykonawca. 5) konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się będzie w następujących dniach i godzinach: poniedziałki: 7.30 – 7.40 i 13.00 – 13.30, środy: 7.30 – 7.40 i 13.00 – 13.30, piątki: 7.30 – 7.40 i 11.00 – 11.30, lub na telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego. 3. w zakresie monitoringu (ochrona interwencyjna): 1) przysłanie grupy interwencyjnej (min. 2 osoby) po dokonaniu zgłoszenia- czas reakcji pomiędzy zgłoszeniem a przyjazdem grupy interwencyjnej musi być minimalizowany i wynosić maksymalnie 10 (dziesięć) minut, 2) odnotowywanie zdarzeń interwencyjnych w zeszycie służby (ochrony), 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego przywołania grupy interwencyjnej w miesiącu rozliczeniowym w celach szkoleniowych lub sprawdzenia skuteczności ochrony, 4) Wykonawca podając zryczałtowaną cenę ofertową za miesiąc monitoringu (ochrony interwencyjnej) musi wliczyć dwa wyjazdy na tzw. nieuzasadnione i nieodwołane interwencje wymienione w pkt 3), 5) trzecia i każda następna tzw. nieuzasadniona i nie odwołana interwencja będzie sukcesywnie rozliczana w oparciu o faktycznie zrealizowaną ilość zdarzeń oraz cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach