Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych, napraw, wymiany i usuwanie awarii w zasobach własnych i zarządzanych przez Szczecińskie TBS Spółka z o.o. - w rejonie prawobrzeża

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
  Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811015666
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych, napraw, wymiany i usuwanie awarii w zasobach własnych i zarządzanych przez Szczecińskie TBS Spółka z o.o. - w rejonie prawobrzeża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót budowlanych, związanych z remontami budynków, lokali i przyległego terenu, napraw, wymiany i usuwanie awarii, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w zasobach własnych, zarządzanych przez Zamawiającego położonych na terenie Gminy Miasta Szczecin w rejonie prawobrzeża.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach