Przetargi.pl
Sukcesywne świadczenie usług nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”.

Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 119 002 , fax. 22 - , 2119033
 • Data zamieszczenia: 2022-05-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Polski w Warszawie
  ul. Mokotowska 33
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 119 002, fax. 22 - , 2119033
  REGON: 14053076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzhp.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne świadczenie usług nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach