Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków czystości

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 930156216
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na stępujące części: Część 1 obejmuje dostawę: papieru toaletowego małego, ręczników papierowych składanych, papieru toaletowego dużego; Część 2 obejmuje dostawę: płynu do szyb, proszku do czyszczenia urządzeń sanitarnych, sprayu do mebli, żelu do wc, mydła w płynie, skoncentrowanego środka do mycia powierzchni, płynu do naczyń, płynu do podłóg drewnianych, płynu do mycia podłóg, płynu do mycia kabin prysznicowych, żelu do udrażniania rur; Część 3 obejmuje dostawę: worków na odpady 120 l, zapasów do mopa płaskiego z zakładkami, szczotki do zamiatania z kijem, zmiotki i szufelki, mopa płaskiego – komplet, szczotek do wc, worków na odpady 160 l, ścierek z mikrofibry, ścierek do podłogi, worków na odpady 60 l, koszy uchylnych 25 l, wyciskarek z wiaderkiem, elektrycznych suszarek do rąk, dozowników na mydło. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedstawiono w załączniku nr do SIWZ. – Formularz ofertowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium w złotych: Wszystkie części postępowania 2100,00 zł. Część 1: 900,00 zł Część 2:600,00 zł Część 3: 600,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach