Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie

Zakład Karny w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, ul. Klasztorna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 514-84-41 w. 226 , fax. 89 532-87-01
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Barczewie
  ul. Klasztorna 7
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 514-84-41 w. 226, fax. 89 532-87-01
  REGON: 32015300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy pieczywa oraz wyrobów cukierniczych na potrzeby Zakładu Karnego w Barczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Chleb pszenny - bochenki świeże, niepopękane, prawidłowo wypieczone, barwa równomierna, bochenki całe niekrojone o wadze 0,4 kg 18 000,00 kg Chleb żytni - bochenki świeże, niepopękane, prawidłowo wypieczone, barwa równomierna, bochenki całe niekrojone o wadze 0,4 kg 90 000,00 kg Chleb razowy – bochenki świeże, niepopękane, prawidłowo wypieczone, barwa równomierna, bochenki całe niekrojone o wadze 0,4 kg 3 000,00 kg Bułka typu kajzerka, wrocławska - mąka pszenna, mąka żytnia, kształt okrągły, waga od 50g do 100g 100 000,00 szt. Bułka tarta - drobno mielona, bez grudek, opakowania do 5 kg 400,00 kg Pączek- różne smaki (dżem, budyń, ser, toffi), kształt okrągły, waga od 50g do 100g 50,00 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach