Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy leków zgodnie z zapotrzebowaniem

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 11600 Węgorzewo, ul. 3-go Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 273 252 , fax. 874 273 252
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. 3-go Maja 17
  11600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 273 252, fax. 874 273 252
  REGON: 51946111000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy leków zgodnie z zapotrzebowaniem
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jedno pełne zadanie, dowolne wybrane zadania bądź składanie ofert cząstkowych na dowolne pozycje w zadaniach dla zadania I, II, IV, V, VIII. Opis części zamówienia z podziałem na zadania: Zadanie I- leki główne, Zadanie II- antybiotyki, Zadanie IV- płyny infuzyjne grupa I, Zadanie V- płyny infuzyjne grupa II, Zadanie VIII- opatrunki grupa II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ- formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach