Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na 9 części.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" ogłasza przetarg

 • Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Pocztowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 814 24 82 , fax. 33 816 36 19
 • Data zamieszczenia: 2021-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"
  ul. Pocztowa
  43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 814 24 82, fax. 33 816 36 19
  REGON: 12563970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsdn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na 9 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na 9 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach