Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W RACIBORZU

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Kozielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 415 44 59 , fax. 32 415 44 59
 • Data zamieszczenia: 2021-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
  ul. Kozielska 19
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 415 44 59, fax. 32 415 44 59
  REGON: 83620100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smsraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W RACIBORZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz. Zakres dostawy produktów żywnościowych obejmuje dostawy: 1) Świeżych warzyw i owoców. 2) Wyrobów piekarniczych. 3) Mrożonych artykułów spożywczych. 4) Świeżych wyrobów garmażeryjnych. 5) Świeżych jaj kurzych. 6) Artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw. 7) Świeżego mięsa i wędlin. 8) Świeżego drobiu. 9) Mleka i produktów mleczarskich. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części; Część 1 – Dostawa świeżych warzyw i owoców. Część 2 – Dostawa wyrobów piekarniczych. Część 3 – Dostawa mrożonych artykułów spożywczych. Część 4 – Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych. Część 5 – Dostawa świeżych jaj kurzych. Część 6 – Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw. Część 7 – Dostawa świeżego mięsa i wędlin. Część 8 – Dostawa świeżego drobiu. Część 9 – Dostawa mleka i produktów mleczarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach