Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa wędlin i mięs drobiowych do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 42793 Sieraków Ślaski, Ul. Cegielniana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343538505 , fax. 343538505
 • Data zamieszczenia: 2016-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
  Ul. Cegielniana 13
  42793 Sieraków Ślaski, woj. śląskie
  tel. 343538505, fax. 343538505
  REGON: 24344379350000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wędlin i mięs drobiowych do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – mięsa drobiowe 1.1. kurczak mrożony w ilości 1 800kg. - dostawy sukcesywne, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy. 1.2. serca drobiowe w ilości 180kg - dostawy sukcesywne, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 dni od daty dostawy. 1.3. żołądki drobiowe w ilości 180kg - dostawy sukcesywne, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 dni od daty dostawy. 1.4. wątroba drobiowa w ilości 180kg - dostawy sukcesywne, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 dni od daty dostawy Część 2 – wędliny drobiowe 1.1.pasztet drobiowy zapiekany z mięsa drobiowego o puszystej konsystencji, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 950kg. - dostawy sukcesywne. 1.2.pieczeń drobiowa o strukturze wysoko rozdrobnionej termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 950kg - dostawy sukcesywne dostawy sukcesywne. 1.3.blok drobiowy z indyka o strukturze wysoko rozdrobnionej, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 950kg. - dostawy sukcesywne. 1.4.kiełbasa mielonka drobiowa wysoko rozdrobniona, baton 70-90mm, parzona, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg. - dostawy sukcesywne. 1.5 kiełbasa kanapkowa drobiowa, średnio rozdrobniona, baton 70-90mm, parzona, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 950kg. - dostawy sukcesywne. 1.6.baleron drobiowy produkowana wyłącznie z mięsa drobiowego , średnio rozdrobniony, baton 70-90mm, parzony, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg. - dostawy sukcesywne. 1.7.kiełbasa mortadela drobiowa wysoko rozdrobniona, parzona, baton 70-90 mm, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg.- dostawy sukcesywne. 1.8.kiełbasa śniadaniowa drobiowa średnio rozdrobniona, parzona, baton 70-90 mm, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 950kg. - dostawy sukcesywne. 1.9.parówki drobiowe parzone, homogenizowana, w jelicie naturalnym, średnica ok. 20-40 mm, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 500kg.- dostawy sukcesywne. 1.10.salceson drobiowy produkowany wyłącznie z mięsa drobiowego, średnio rozdrobniony, parzony, baton 70-90 mm, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg. - dostawy sukcesywne. 1.11. kiełbasa śląska drobiowa produkowana wyłącznie z mięsa drobiowego w jelicie naturalnym średnio rozdrobniona, parzona, baton 20-40 mm, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 500kg - dostawy sukcesywne. 1.12.kiełbasa krakowska drobiowa produkowana wyłącznie z mięsa drobiowego średnio rozdrobniona, baton średnica ok. 70-90mm, parzona, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg. - dostawy sukcesywne. 1.13.kiełbasa żywiecka drobiowa produkowana wyłącznie z mięsa drobiowego średnio rozdrobniona, baton ok. 70-90mm, parzona,, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg. - dostawy sukcesywne. 1.14.kiełbasa szynkowa drobiowa, produkowana wyłącznie z mięsa drobiowego średnio rozdrobniona, baton 70-90mm, parzona, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg. - dostawy sukcesywne. 1.15. szynka z piersi z indyka produkowana wyłącznie z mięsa drobiowego, wysoko rozdrobniona, parzona, baton 70-90 mm, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg.- dostawy sukcesywne. 1.16. polędwica z indyka wysoko rozdrobniona produkowana wyłącznie z mięsa drobiowego, parzona, baton 70-90 mm, termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy w ilości 450kg.- dostawy sukcesywne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112100-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach