Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 198 000 litrów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Starostwo Powiatowe w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Saperów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2394900, 2394939 , fax. 552 324 226
 • Data zamieszczenia: 2022-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu
  ul. Saperów
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2394900, 2394939, fax. 552 324 226
  REGON: 17075361500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.elbalg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w planowanej ilości 198 000 litrów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej planowanej ilości 198.000 litrów w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Olej opałowy lekki Wykonawca będzie dostarczać do jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego z uwzględnieniem następujących ilości i miejsc dostawy: 1) 40 000 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko 2) 20 000 litrów do Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie, Władysławowo 4, 82-300 Elbląg 3) 63 000 litrów do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, Kamionek Wielki 82 A, 82-340 Kamionek Wielki 4) 75 000 litrów do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport oleju do miejsca przeznaczenia i rozładunek do miejsca przeznaczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach