Przetargi.pl
sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2022 r. - postępowanie powtórzone (DZ-23/39/22)

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, Al. Partyzantów 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 889 3350
 • Data zamieszczenia: 2022-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 81 889 3350
  REGON: 000080252
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych w 2022 r. - postępowanie powtórzone (DZ-23/39/22)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  odczynniki laboratoryjneodczynniki laboratoryjneodczynniki laboratoryjneodczynniki laboratoryjneodczynniki laboratoryjneodczynniki laboratoryjneodczynniki laboratoryjneodczynniki laboratoryjneodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykoweodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ krążki antybiotykoweodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygenyodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygenyodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygenyodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygenyodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygenyodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ surowice i antygenyodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczneodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczneodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczneodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczneodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologiczneodczynniki i zestawy do analiz bakteriologicznych/ testy mikrobiologicznesorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznychsorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznychsorbenty/kolumienki stosowane w analizach chemicznychsurowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznychsurowice i antygeny do analiz serologicznych/wirusologicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychwzorce i CRM stosowane w analizach chemicznychhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice referencyjnehodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - antybiotykihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - linie komórkowehodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - odczynnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla beztlenowców, Bacillus + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla Enterobacteriaceae (Salmonella,E.coli i coli form, Yersinia) + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki dla innych bakterii (Mycoplasma, Vibrio,Streptococcus) + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - pożywki ogólnego przeznaczenia + suplementyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - przeciwciała i koniugatyhodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowlihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowlihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowlihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowlihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - płyny do hodowlihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - zestawy Svanovahodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - składniki podłoży bakteriologicznych, suplementy, rozcieńczalnikihodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacającehodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacającehodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - substancje wzbogacającehodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowicehodowle komórkowe/cytometria/surowice/antygeny - surowice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach