Przetargi.pl
Poradnictwo prawne skierowane do osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-447 Lublin, Diamentowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5287650
 • Data zamieszczenia: 2022-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  Diamentowa 2
  20-447 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5287650
  REGON: 432687353
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poradnictwo prawne skierowane do osób uciekających przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu porad prawnych dla uczestników projektu w formie stacjonarnej w salach udostępnianych przez gminy/powiatyw czterech subregionach na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.2. Zamówienie podzielone zostało na 2 części:1) Cześć nr 1- usługa polegająca na świadczeniu porad prawnych w formie stacjonarnej na terenie subregionu bialskiego (powiat bialski, miasta: Międzyrzec Podlaski, Terespol, gminy: Biała Podlaska, Sławatycze, Wisznice, Borki, Ulan-Majorat, Jabłoń, Dębowa Kłoda;);1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu porad prawnych dla uczestników projektu w formie stacjonarnej w salach udostępnianych przez gminy/powiatyw czterech subregionach na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.2. Zamówienie podzielone zostało na 2 części:2) Część nr 2 - usługa polegająca na świadczeniu porad prawnych w formie stacjonarnej na terenie subregionu puławskiego (powiat opolski, miasta: Puławy, Łuków, Kraśnik, gminy: Końskowola, Karczmiska, Gościeradów, Nałęczów, Opole Lubelskie, Urzędów, Janów Lubelski, Modliborzyce)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79111000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach