Przetargi.pl
sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, staplerów, klipsownic i siatek

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ogłasza przetarg

 • Adres: 60834 Poznań, ul. Mickiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 848 10 11 , fax. 61 848 49 90/91
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
  ul. Mickiewicza 2
  60834 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 848 10 11, fax. 61 848 49 90/91
  REGON: 31332500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Miejski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, staplerów, klipsownic i siatek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, staplerów, klipsownic i siatek do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach