Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW: KOSTKI BETONOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 533 230 , fax. 943 533 251
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
  ul. 6 Dywizji Piechoty 60
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 533 230, fax. 943 533 251
  REGON: 33025654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW: KOSTKI BETONOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do budowy nawierzchni dróg i chodników: kostki betonowej, krawężników i obrzeży: 1) Kostka betonowa szara 20x10x6 cm – w szacunkowej ilości 3000 m²; 2) Kostka betonowa kolorowa 20x10x6 cm – w szacunkowej ilości 1500 m²; 3) Kostka betonowa szara 20x10x8 cm – w szacunkowej ilości 8000 m²; 4) Kostka betonowa kolorowa 20x10x8 cm – w szacunkowej ilości 1500 m²; 5) Kostka betonowa szara typu „STAROBRUK” 3-element., gr. 6 cm – w szacunkowej ilości 1000 m²; 6) Kostka betonowa kolor typu „STAROBRUK” 3-element., gr. 6 cm – w szacunkowej ilości 1000 m²; 7) Krawężnik drogowy betonowy 100x30x15 cm– w szacunkowej ilości 3000 mb; 8) Krawężnik drogowy betonowy 100x20x15 (najazdowy) – w szacunkowej ilości 1000 mb; 9) Obrzeże chodnikowe 100x20x6 cm – w szacunkowej ilości 6000 mb; 10) Obrzeże chodnikowe 100x30x8 cm – w szacunkowej ilości 1000 mb; 11) Obrzeże chodnikowe 100x25x8 cm – w szacunkowej ilości 2000 mb; 12) Płyta ażurowa szara 60x40x10 cm – w szacunkowej ilości 1000 m². 13) Opornik 12x25x100 cm – w szacunkowej ilości 300 m². Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach