Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2022 roku na terenie miasta Nidzica

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0896252457 , fax. 0896252457
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
  Kolejowa
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0896252457, fax. 0896252457
  REGON: 510333652
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipcuw.nidzica.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych w 2022 roku na terenie miasta Nidzica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w części IV jest sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych i wody mineralnej butelkowanej dla następujących placówek oświatowych:1) Przedszkole Nr 4 Kraina Odkrywców, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica,2) Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica,3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica,4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica,5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica.Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem wskazanym w SWZ w dziale III Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 8 do SWZ. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.Przedmiotem zamówienia w części V jest sukcesywna dostawa mięs i produktów mięsno- wędliniarskich wieprzowych i drobiowych dla następujących placówek oświatowych:1) Przedszkole Nr 4 Kraina Odkrywców, ul. Krzywa 7, 13-100 Nidzica,2) Przedszkole Nr 2, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica,3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica,4) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica,5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica.Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem wskazanym w SWZ w dziale III Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 8 do SWZ. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach