Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich im.Wł.Reymonta w Wiśle w 2023 r. CZĘŚCI: NABIAŁ ,PIECZYWO, WARZYWA I OWOCE.

Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich im.Wł.Reymonta w Wiśle ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, Reymonta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich im.Wł.Reymonta w Wiśle
  Reymonta 2
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  REGON: 000201425
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich im.Wł.Reymonta w Wiśle w 2023 r. CZĘŚCI: NABIAŁ ,PIECZYWO, WARZYWA I OWOCE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęstejogurty.PIECZYWO chrupkie, świeże,OWOCE I WARZYWA owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeńzewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza się nieregularny intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższsoczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki,bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe,Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach