Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Tuszynie w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej ul. Poniatowskiego 11 Tuszyn 95-080 ogłasza przetarg

 • Adres: 95-080 Tuszyn, Poniatowskiego 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej ul. Poniatowskiego 11 Tuszyn 95-080
  Poniatowskiego 11
  95-080 Tuszyn, woj. łódzkie
  REGON: 000816345
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2tuszyn.superszkolna.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Tuszynie w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część NR 1 Część NR 7 OWOCE I WARZYWA JAJA owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza się nieregularny intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Jaja świeże be z popękanych skorupek.Część NR 2 MIĘSO przetwory mięsne . Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw, dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety.Część Nr 3 MROZONKI - owoce, warzywa odpowiednio mrożone, owoce i warzywa niepokruszone, z niewielką ilością lodu RYBY mrożone odpowiednio całe, zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, bez glazury SHP. maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 2%0 filet ok. 120 g %Część NR 4 NABIAŁ świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.Część NR 5 WYROBY GARMAŻERYJNE wykonane ręcznie  bez żadnych konserwantów i sztucznych dodatków, przygotowane wyłącznie ze świeżych i zdrowych produktów, produkty nierozklejające się podczas gotowania z ciasta puszystegobiałego.Część NR 6 PRODUKTY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach