Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rok 2023

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" ogłasza przetarg

 • Adres: 01-002 Warszawa, Nowolipie 25B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 838-34-96
 • Data zamieszczenia: 2023-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
  Nowolipie 25B
  01-002 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 838-34-96
  REGON: 368970851
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na rok 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych – mleko, artykuły mleczarskie, nabiał, jaja,Dostawa artykułów spożywczych – produkty zwierzęce, świeże mięso i wędliny,Dostawa artykułów spożywczych – artykuły żywnościowe, przyprawy, kawa, herbata, tłuszcze roślinne, napoje i soki, woda, produkty przemiału ziarna, makarony,Dostawa artykułów spożywczych – warzywa i owoceDostawa artykułów spożywczych – pieczywo, wyroby piekarskie, ciastkarskieDostawa artykułów spożywczych – mrożone warzywa, owoce, ryby, artykuły konserwoweDostawa artykułów spożywczych - mrożone artykuły do wypieku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach