Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie ”

Polska Akademia Nauk Dom Seniora ogłasza przetarg

 • Adres: 05-510 Konstancin-Jeziorna, Chodkiewicza 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Dom Seniora
  Chodkiewicza 3/5
  05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  REGON: 000325713
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części.Zamówienie obejmuje następujący asortyment towarów:CZĘŚĆ I mięso i wędliny;Formularz asortymentowo cenowy zawiera opis przedmiotu zamówienia na część I, zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części.Zamówienie obejmuje następujący asortyment towarów:CZĘŚĆ II owoce, warzywa i produkty podobne;Formularz asortymentowo cenowy zawiera opis przedmiotu zamówienia na część II zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części.Zamówienie obejmuje następujący asortyment towarów:CZĘŚĆ III wyroby piekarsko-ciastkarskie;Formularz asortymentowo cenowy zawiera opis przedmiotu zamówienia na część III, zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części.Zamówienie obejmuje następujący asortyment towarów:CZĘŚĆ IV mleko i produkty mleczarskie;Formularz asortymentowo cenowy zawiera opis przedmiotu zamówienia na część IV, zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części.Zamówienie obejmuje następujący asortyment towarów:CZĘŚĆ V pozostałe produkty spożywcze;Formularz asortymentowo cenowy zawiera opis przedmiotu zamówienia na część V zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części.Zamówienie obejmuje następujący asortyment towarów:CZĘŚĆ VI ryby przetworzone i konserwowane oraz mrożonki.Formularz asortymentowo cenowy zawiera opis przedmiotu zamówienia na część VI zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach