Przetargi.pl
CP-24-26/2023/UE - Usługa edukacyjna polegająca na na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99/103
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
  ul. Marymoncka 99/103
  01-813 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000289093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cmkp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CP-24-26/2023/UE - Usługa edukacyjna polegająca na na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu finansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi ; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Zasady postępowania z pacjentem zakaźnym podczas wykonywania medycznych procedur radiologicznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1 ; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00Część nr 2; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi ; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Postępowanie z pacjentem w przypadku wykonywania specyficznych procedur diagnostycznych i specyficznego środowiska; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00Część nr 3; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Ogólne zasady pracy zakładów radioterapii podczas pandemii; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 3; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00Część nr 4; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Wykonywanie procedur z radioterapii przez techników elektroradiologii u pacjentów onkologicznych z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00Część nr 5; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł V - Ocena radiologiczna obrazów diagnostycznych u pacjentów w trakcie i po przebyciu choroby zakaźnej, w tym choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Badania z zakresu elektroradiologii służące do oceny zmian w klatce piersiowej, sercu, układzie nerwowym, jelitach, nerkach i innych narządach po przebytej chorobie zakaźnej, w tym chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 96; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 46 950,00Część nr 6; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VI - Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 32 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 15 650,00Część nr 7; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VII - Studium Przypadku – choroba zakaźna w obrazachradiologicznych; Temat zajęć dydaktycznych: Przedstawienie konkretnych przypadków pacjentów z chorobą zakaźną lub po przebyciu choroby zakaźnej w odniesieniu do obrazów radiologicznych tego pacjenta wykonanych podczas trwania choroby i w czasie procesu leczenia; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 32; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 64; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 31 300,00Część nr 8; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł I - Pacjent w pracowniach radiologicznych i w pracowniachradioterapii a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Podstawowa wiedza z zakresu chorób zakaźnych dla elektroradiologówpracujących z pacjentami w ochronie zdrowia; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 9; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł I - Pacjent w pracowniach radiologicznych i w pracowniachradioterapii a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Zasady postępowania z pacjentem zakażonym czynnikiem alarmowym w pracowniach radioterapii i pracowniach radiologicznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 10; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Zasady postępowania z pacjentem zakaźnym podczas wykonywania medycznych procedur radiologicznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31 ; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 11; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł II - Rola elektroradiologa podczas wykonywania procedur radiologicznych w pracowniach diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej u pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem chorobami zakaźnymi; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Postępowanie z pacjentem w przypadku wykonywania specyficznych procedur diagnostycznych i specyficznego środowiska; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 12; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Wskazania i zalecenia do wykonywania badań obrazowych u pacjentów z potwierdzeniem choroby zakaźnej, w tym choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 13; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Metody wykonywania (rodzaje) i zastosowanie badań w procesie diagnozowania i leczenia chorób zakaźnych, w tym zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 14; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy ; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 3: Badania radiologiczne w kierunku powikłań po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) =1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 15; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł III - Diagnostyka obrazowa a choroby zakaźne; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 4: Badanie klatki piersiowej aparatami przyłóżkowymi u pacjentów z chorobą COVID-19 – badanie niedoceniane; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =14 260,00Część nr 16; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Ogólne zasady pracy zakładów radioterapii podczas pandemii; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =14 260,00Część nr 17; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł IV - Radioterapia a choroba COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 2: Wykonywanie procedur z radioterapii przez techników elektroradiologii u pacjentów onkologicznych z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 18; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł V - Ocena radiologiczna obrazów diagnostycznych u pacjentów w trakcie i po przebyciu choroby zakaźnej, w tym choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Temat 1: Badania z zakresu elektroradiologii służące do oceny zmian w klatce piersiowej, sercu, układzie nerwowym, jelitach, nerkach i innych narządach po przebytej chorobie zakaźnej, w tym chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 93; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 42 780,00Część nr 19; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VI - Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Stres zawodowy występujący u elektroradiologów związany z realizacją procedur radiologicznych i radioterapeutycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 31; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 14 260,00Część nr 20; Grupa odbiorców szkoleń: Elektroradiolodzy; Nazwa modułu: Moduł VII - Studium Przypadku – choroba zakaźna w obrazachradiologicznych; Temat zajęć dydaktycznych: Przedstawienie konkretnych przypadków pacjentów z chorobą zakaźną lub po przebyciu choroby zakaźnej w odniesieniu do obrazów radiologicznych tego pacjenta wykonanych podczas trwania choroby i w czasie procesu leczenia; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 31; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 62; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 28 520,00Część nr 21; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł I – Podstawowe informacje na temat choroby zakaźnej COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe informacje na temat choroby zakaźnej COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 1; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 13; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 6 910,00Część nr 22; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł II – Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów z dysfagią ustno-gardłową w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów z dysfagią ustno-gardłową w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 52; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 27 640,00Część nr 23; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł III – Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami oddychania w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami oddychania w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 20 730,00Część nr 24; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł IV – Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami głosu w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami głosu w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =20 730,00Część nr 25; Grupa odbiorców szkoleń: Logopedzi; Nazwa modułu: Moduł V – Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami sprawności językowych i komunikacyjnych w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Diagnoza i terapia pacjentów z zaburzeniami sprawności językowych i komunikacyjnych w przebiegu i po przebyciu choroby COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 65; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 34 550,00Część nr 26; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IPodstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Liczba edycji szkoleń: 27; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 108; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 53 400,00Część nr 27; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IIEtiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Temat zajęć dydaktycznych: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 27; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 135; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 66 750,00Część nr 28; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IIIChoroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Choroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK "; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 27; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 54; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 26 700,00Część nr 29; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IPodstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe informacje o chorobach zakaźnych istotne w praktyce zawodowej pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 4; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 104; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 47 840,00Część nr 30; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IIEtiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Temat zajęć dydaktycznych: Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 130; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 59 800,00Część nr 31; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IIIChoroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Choroby zakaźne w dobie pandemii zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) =2; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 52; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 23 920,00Część nr 32; Grupa odbiorców szkoleń: Pozostała kadra pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych; Nazwa modułu: Moduł IVZasady przeprowadzania laboratoryjnej diagnostyki zakażeń wirusowych; Temat zajęć dydaktycznych: Zasady przeprowadzania laboratoryjnej diagnostyki zakażeń wirusowych; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 5; Liczba edycji szkoleń: 26; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 130; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 59 800,00Część nr 33; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł II – Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =13 820,00Część nr 34; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł III – Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Temat zajęć dydaktycznych: Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 20 730,00Część nr 35; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat I: Składniki pokarmowe istotne dla pacjenta dotkniętego chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19 w oparciu o badania naukowe i normy żywienia dla populacji Polski. Rola diety, w szczególności w chorobach układu oddechowego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 13 820,00Część nr 36; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat II: Bezpieczne modele żywieniowe jako wsparcie organizmu w walce z infekcją; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 13 820,00Część nr 37; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł V – Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego; Temat zajęć dydaktycznych: Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego. ; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 39; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 20 730,00Część nr 38; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł VI – Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Temat zajęć dydaktycznych: Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: TAK; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 13; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 26; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 13 820,00Część nr 39; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł II – Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Temat zajęć dydaktycznych: Współpraca z podopiecznym w trakcie zakażenia i po przebyciu chorób zakaźnych, w tym po przebytej chorobie COVID-19; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 11 040,00Część nr 40; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł III – Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Temat zajęć dydaktycznych: Niedobory pokarmowe i główne problemy żywieniowe dzieci i osób dorosłych dotkniętych chorobą zakaźną; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 36; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 16 560,00Część nr 41; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat I: Składniki pokarmowe istotne dla pacjenta dotkniętego chorobą zakaźną, w tym chorobą COVID-19 w oparciu o badania naukowe i normy żywienia dla populacji Polski. Rola diety, w szczególności w chorobach układu oddechowego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN =11 040,00Część nr 42; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł IV – Składniki diety i modele żywieniowe istotne dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2; Temat zajęć dydaktycznych: Temat II: Bezpieczne modele żywieniowe jako wsparcie organizmu w walce z infekcją; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 11 040,00Część nr 43; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł V – Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego; Temat zajęć dydaktycznych: Planowanie schematu żywieniowego, bilansowanie diety dla osoby w trakcie i po przebyciu choroby COVID-19, z uwzględnieniem zespołu postcovidowego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) = 3; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 36; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 16 560,00Część nr 44; Grupa odbiorców szkoleń: Dietetycy; Nazwa modułu: Moduł VI – Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Temat zajęć dydaktycznych: Profilaktyka chorób zakaźnych- wsparcie układu immunologicznego; Opracowanie materiałów dydaktycznych: NIE; Liczba godzin dydaktycznych na jednym szkoleniu (1 godz. dyd. = 45 min.) =2; Liczba edycji szkoleń: 12; Łączna liczba godzin dyd. na wszystkich edycjach szkoleń = 24; Wartość zamówienia w PLN = Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w PLN = 11 040,00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80320000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach