Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 789 73 00 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 789 73 00, fax. -
  REGON: 69168195000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.glogow-mlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim. Szczegóły zawarte są w SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach