Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Nadzieja w Chorzowie w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. z podziałem na 9 pakietów.

Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja" ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Wandy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 411 513 , fax. 322 415 424
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Nadzieja"
  ul. Wandy 64
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 322 411 513, fax. 322 415 424
  REGON: 68668700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsnadzieja.bip.chorzow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Nadzieja w Chorzowie w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. z podziałem na 9 pakietów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej Nadzieja w Chorzowie z podziałem na 9 pakietów: pakiet I- nabiał; pakiet II-mięso-wędliny, pakiet III-drób, pakiet IV-mrożonki, pakiet V-jaja kurze, pakiet VI- warzywa-owoce, pakiet VII-pieczywo, pakiet VIII-ryby świeże, przetworzone i konserwowe, pakiet IX- artykuły spożywcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach