Przetargi.pl
ŚRODKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI SKÓRY RĄK W PAKIECIE I, PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W ŻELU W PAKIECIE II, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI ODWRÓCONEJ OSMOZY I LINII WODY DO DILAIZ W PAKIECIE III ORAZ PREPARATY MYJĄCE I DEZYNFEKUJĄCE PRZEZNACZONE DO MYJNI DEZYNFEKATORÓW W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W PAKIECIE IV DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146808224 , fax. 146808224
 • Data zamieszczenia: 2021-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
  ul. Krakowska 91
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146808224, fax. 146808224
  REGON: 85164350300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespoł Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚRODKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI SKÓRY RĄK W PAKIECIE I, PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W ŻELU W PAKIECIE II, ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI ODWRÓCONEJ OSMOZY I LINII WODY DO DILAIZ W PAKIECIE III ORAZ PREPARATY MYJĄCE I DEZYNFEKUJĄCE PRZEZNACZONE DO MYJNI DEZYNFEKATORÓW W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W PAKIECIE IV DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET I - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI SKÓRY RĄK - poz. 1 - 2 (według Części IX A SIWZ) PAKIET II - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W ŻELU - poz. 1 (według Części IX A SIWZ) PAKIET III - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI ODWRÓCONEJ OSMOZY I LINI WODY DO DIALIZ - poz. 1 - 2 (według Część IX A SIWZ) PAKIET IV – PREPARATY MYJĄCE I DEZYNFEKUJĄCE PRZEZNACZONE DO MYJNI DEZYNFEKTORÓW W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI - poz. 1 - 5 (według Części IX A SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach