Przetargi.pl
Środek ochrony roślin ARTEMIS 450EC lub równoważny

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2018-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 7972800093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środek ochrony roślin ARTEMIS 450EC lub równoważny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek ochrony roślin ARTEMIS 450EC lub równoważny w ilości 340 l FUNGICYD Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym i układowym. Do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi. Zawartość substancji czynnej: Prochloraz 200 g/l (19,19% ) ( związek z grupy imidazoli ) Tebukonazol 100 g/l (9,59% ) ( związek z grupy trazoli) Fenpropidyna 150 g/l (14,39% ) Ważność środka ochrony roślin – min.12 miesięcy od daty dostawy Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22453000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach